uvádí...
Galavečer vyhlášení vítězů 18. října 2018 | Aquapalace Hotel Prague

Podmínky účasti

Přihlásit své nejlepší obaly mohou výrobci a distributoři baleného zbožívýrobci obalů a obalových materiálů, designové agentury/designeři a firmy poskytující služby v oblasti balení.

Co můžete získat:

Data z průzkumu

Marketingovou podporu obalu, produktu i podílejících se společností

Mediální propagaci napříč médii v hodnotě přes 100 000 Kč

Propagaci na významných akcích ATOZ  Group

Ocenění v podobě unikátní trofeje

Účast na slavnostním předávání cen

Licenci na použití loga soutěže

Podmínky účasti:

Vyplnění elektronické přihlášky

Zaslání popisu / informací o obalu s důrazem na jeho přednosti (není možné přihlásit prototyp)

Zaslání minimálně jedné fotografie obalu v tiskové kvalitě (300dpi) ve formátu jpg, png či eps

Dodání vzorků obalu včetně baleného produktu

Přihlašovací poplatek:

Přihlášení 1. obalu Přihlášení 2. obalu Přihlášení 3. a každého dalšího obalu
ZDARMA 9 900,-Kč + DPH 9 900,-Kč + DPH

HARMONOGRAM KROK ZA KROKEM: