uvádí...
Galavečer vyhlášení vítězů 18. října 2018 | Aquapalace Hotel Prague

Partneři

Partner ceremonie:

partner-e-mailové komunikace:

Mediální partneři:

* Z důvodu objektivity a zachování nezávislosti soutěže nezahrnujeme mezi partnery společnosti z řad potencionálních přihlašovatelů soutěžních obalů.