uvádí...
Galavečer vyhlášení vítězů 18. října 2018 | Aquapalace Hotel Prague

VÍTĚZOVÉ PACKSTAR 2017:

spotřebitelské obaly - potraviny

spotřebitelské obaly - nápoje

Zátka Vinolok

VINO HORT

Spotřebitelské obaly - zdraví a krása

Ostatní spotřebitelské obaly

Multipacky, srp a ostatní skupinové obaly

POS a POP skupinové obaly

Přepravní a průmyslové obaly

Přepravní box ChillTech

TARDIGRAD INTERNATIONAL CONSULTING

Odborná komise

Zasedání odborné komise proběhlo ve středu 11. května 2017 v Aquapalace Hotel Prague. Komise složená z odborníků na jednotlivé oblasti obaly posoudila komplexně z pohledu inovace, ochrany produktů, požadavků uživatelů obalů, ekologie, legislativy a v neposlední řadě i z pohledu marketingového, logistického a ekonomického. Z 86 přihlášených obalů vybrala 22 finalistů, kteří nyní projdou marketingovým výzkumem.

→ fotogalerie z odborné komise

výzkum

Výzkum prováděný agenturou Nielsen probíhá na několika místech České republiky. Přepravní a průmyslové obaly hodnotí zástupci speditérských a logistických společností. Skupinové obaly pak merchandiseři, nebo manažeři prodejen a to z prostředí moderního, ale i tradičního trhu. Spotřebitelské obaly hodnotí jak zástupci retailu, kteří s obaly manipulují v prodejnách, tak koneční spotřebitelé.

→ fotogalerie z výzkumu

vyhlášení

Slavnostní galavečer předávání cen PACKSTAR se uskutečnil 19. října 2017 v Aquapalace Hotel Prague po celodenní konferenci OBALKO. Během galaveřera buyly představeny všechny finálové obaly a především vyhlášeni vítězové všech soutěžních kategorií.

→ fotogalerie vyhlašování cen PACKSTAR 2017